Casa Oliv

1 stämpel per 300 KR
10 stämplar ger dig
200:–

Hårverket

1 stämpel per 100 KR
10 stämplar ger dig
100:- vid köp av produkt

Ica Nära Åkanten

1 stämpel per 200 KR
10 stämplar ger dig
5 % rabatt på ett köp